pgslot

Tales of Zestiria: Doushi no Yoake เทลส์ ออฟ เซสทิเรีย รุ่งอรุณแห่งนักบุญ

24 มี.ค. 2024
27

  • ทวีป Glynnwood เป็นทวีปใหญ่ที่สุดในโลก ปกครองโดยสองประเทศมหาอำนาจ ก็คือ Highland Kingdom และ Laurence Empire ทั้งสองประเทศต่างก็ทำสงครามสู้รบและแข่งขันอารยธรรมกันมาตลอด นื่องจากทั้งสองประเทศมีความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งสองประเทศจึงมีการแข่งขันกันเรื่องอารยธรรมอยู่ และก็เกิดมีความเชื่อแปลกๆ ขึ้นในหมู่ประชาชนในเรื่อง Family of Heaven ครอบครัวแห่งสวรรค์ พวกเขามีความเชื่อที่ว่ากันว่ามีพลังเหนือธรรมชาติ ทำให้ประชาชนเริ่มเคารพศรัทธาว่าจะช่วยปัดเป่าความกลัว ออกไปจาก ทวีป Glynnwood แห่งนี้

ตอนที่ 1

อ่านมังงะออนไลน์