วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567
AD

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก

21 เม.ย. 2024
242

  • กองทัพเคโรน Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ได้เตรียมการยึดครองโลกมนุษย์ด้วยกำลังทหารแต่ในปฏิบัติการวันแรก สิบโทเคโรโระซึ่งเป็นหัวหน้ากองร้อยเคโรโระที่เข้ามาแทรกซึมบนโลกเป็นแนวหน้าได้ถูกพี่น้องฮินาตะจับตัวได้โดยบังเอิญ เมื่อกองทัพหลักทราบเรื่องจึงถอยทัพกลับ และสั่งให้พวกเคโรโระปฏิบัติการยึดครองโลกไปตามลำพัง พวกเคโรโระได้ดำเนินการสารพัดวิธี เพื่อหาทางยึดครองเพโคปอง (ชื่อดาวโลกที่มนุษย์ต่างดาวในเรื่องเรียก ในฉบับอนิเมะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพโคปอง) แม้ว่าทุกครั้งจะประสบความล้มเหลวเพราะนิสัยของตัวเคโรโระเองก็ตาม ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องโลกจากอันตราย และมนุษย์ต่างดาวกลุ่มอื่นด้วย

ตอนที่ 1ตอนที่ 2ตอนที่ 3ตอนที่ 4ตอนที่ 5ตอนที่ 6ตอนที่ 7ตอนที่ 8ตอนที่ 9ตอนที่ 10ตอนที่ 11ตอนที่ 12ตอนที่ 13ตอนที่ 14ตอนที่ 15ตอนที่ 16ตอนที่ 17ตอนที่ 18ตอนที่ 19ตอนที่ 20ตอนที่ 21ตอนที่ 22ตอนที่ 23ตอนที่ 24ตอนที่ 25ตอนที่ 26ตอนที่ 27ตอนที่ 28ตอนที่ 29ตอนที่ 30ตอนที่ 31ตอนที่ 32ตอนที่ 33ตอนที่ 34ตอนที่ 35ตอนที่ 36ตอนที่ 37ตอนที่ 38ตอนที่ 39ตอนที่ 40ตอนที่ 41ตอนที่ 42ตอนที่ 43ตอนที่ 44ตอนที่ 45ตอนที่ 46ตอนที่ 47ตอนที่ 48ตอนที่ 49ตอนที่ 50ตอนที่ 51ตอนที่ 52ตอนที่ 53ตอนที่ 54ตอนที่ 55ตอนที่ 56ตอนที่ 57ตอนที่ 58ตอนที่ 59ตอนที่ 60ตอนที่ 61ตอนที่ 62ตอนที่ 63ตอนที่ 64ตอนที่ 65ตอนที่ 66ตอนที่ 67ตอนที่ 68ตอนที่ 69ตอนที่ 70ตอนที่ 71ตอนที่ 72ตอนที่ 73ตอนที่ 74ตอนที่ 75ตอนที่ 76ตอนที่ 77ตอนที่ 78ตอนที่ 79ตอนที่ 80ตอนที่ 81ตอนที่ 82ตอนที่ 83ตอนที่ 84ตอนที่ 85ตอนที่ 86ตอนที่ 87ตอนที่ 88ตอนที่ 89ตอนที่ 90ตอนที่ 91ตอนที่ 92ตอนที่ 93ตอนที่ 94ตอนที่ 95ตอนที่ 96ตอนที่ 97ตอนที่ 98ตอนที่ 99ตอนที่ 100ตอนที่ 101ตอนที่ 102ตอนที่ 103ตอนที่ 104ตอนที่ 105ตอนที่ 106ตอนที่ 107ตอนที่ 108ตอนที่ 109ตอนที่ 110ตอนที่ 111ตอนที่ 112ตอนที่ 113ตอนที่ 114ตอนที่ 115ตอนที่ 116ตอนที่ 117ตอนที่ 118ตอนที่ 119ตอนที่ 120ตอนที่ 121ตอนที่ 122ตอนที่ 123ตอนที่ 124ตอนที่ 125ตอนที่ 126ตอนที่ 127ตอนที่ 128ตอนที่ 129ตอนที่ 130ตอนที่ 131ตอนที่ 132ตอนที่ 133ตอนที่ 134ตอนที่ 135ตอนที่ 136ตอนที่ 137ตอนที่ 138ตอนที่ 139ตอนที่ 140ตอนที่ 141ตอนที่ 142ตอนที่ 143ตอนที่ 144ตอนที่ 145ตอนที่ 146ตอนที่ 147ตอนที่ 148ตอนที่ 149ตอนที่ 150ตอนที่ 151ตอนที่ 152ตอนที่ 153ตอนที่ 154ตอนที่ 155ตอนที่ 156ตอนที่ 157ตอนที่ 158ตอนที่ 159ตอนที่ 160ตอนที่ 161ตอนที่ 162ตอนที่ 163ตอนที่ 164ตอนที่ 165ตอนที่ 166ตอนที่ 167ตอนที่ 168ตอนที่ 169ตอนที่ 170ตอนที่ 171ตอนที่ 172ตอนที่ 173ตอนที่ 174ตอนที่ 175ตอนที่ 176ตอนที่ 177ตอนที่ 178ตอนที่ 179ตอนที่ 180ตอนที่ 181ตอนที่ 182ตอนที่ 183ตอนที่ 184ตอนที่ 185ตอนที่ 186ตอนที่ 187ตอนที่ 188ตอนที่ 189ตอนที่ 190ตอนที่ 191ตอนที่ 192ตอนที่ 193ตอนที่ 194ตอนที่ 195ตอนที่ 196ตอนที่ 197ตอนที่ 198ตอนที่ 199ตอนที่ 200ตอนที่ 201ตอนที่ 202ตอนที่ 203ตอนที่ 204ตอนที่ 205ตอนที่ 206ตอนที่ 207ตอนที่ 208ตอนที่ 209ตอนที่ 210ตอนที่ 211ตอนที่ 212ตอนที่ 213ตอนที่ 214ตอนที่ 215ตอนที่ 216ตอนที่ 217ตอนที่ 218ตอนที่ 219ตอนที่ 220ตอนที่ 221ตอนที่ 222ตอนที่ 223ตอนที่ 224ตอนที่ 225ตอนที่ 226ตอนที่ 227ตอนที่ 228ตอนที่ 229ตอนที่ 230ตอนที่ 231ตอนที่ 232ตอนที่ 233ตอนที่ 234ตอนที่ 235ตอนที่ 236ตอนที่ 237ตอนที่ 238ตอนที่ 239ตอนที่ 240ตอนที่ 241ตอนที่ 242ตอนที่ 243ตอนที่ 244ตอนที่ 245ตอนที่ 246ตอนที่ 247ตอนที่ 248ตอนที่ 249ตอนที่ 250ตอนที่ 251ตอนที่ 252ตอนที่ 253ตอนที่ 254ตอนที่ 255ตอนที่ 256ตอนที่ 257ตอนที่ 258ตอนที่ 259ตอนที่ 260ตอนที่ 261ตอนที่ 262ตอนที่ 263ตอนที่ 264ตอนที่ 265ตอนที่ 266ตอนที่ 267ตอนที่ 268ตอนที่ 269ตอนที่ 270ตอนที่ 271ตอนที่ 272ตอนที่ 273ตอนที่ 274ตอนที่ 275ตอนที่ 276ตอนที่ 277ตอนที่ 278ตอนที่ 279ตอนที่ 280ตอนที่ 281ตอนที่ 282ตอนที่ 283ตอนที่ 284ตอนที่ 285ตอนที่ 286ตอนที่ 287ตอนที่ 288ตอนที่ 289ตอนที่ 290ตอนที่ 291ตอนที่ 292ตอนที่ 293ตอนที่ 294ตอนที่ 295ตอนที่ 296ตอนที่ 297ตอนที่ 298ตอนที่ 299ตอนที่ 300ตอนที่ 301ตอนที่ 302ตอนที่ 303ตอนที่ 304ตอนที่ 305ตอนที่ 306ตอนที่ 307ตอนที่ 308ตอนที่ 309ตอนที่ 310ตอนที่ 311ตอนที่ 312ตอนที่ 313ตอนที่ 314ตอนที่ 315ตอนที่ 316ตอนที่ 317ตอนที่ 318ตอนที่ 319ตอนที่ 320ตอนที่ 321ตอนที่ 322ตอนที่ 323ตอนที่ 324ตอนที่ 325ตอนที่ 326ตอนที่ 327ตอนที่ 328ตอนที่ 329ตอนที่ 330ตอนที่ 331ตอนที่ 332ตอนที่ 333ตอนที่ 334ตอนที่ 335ตอนที่ 336ตอนที่ 337ตอนที่ 338ตอนที่ 339ตอนที่ 340ตอนที่ 341ตอนที่ 342ตอนที่ 343ตอนที่ 344ตอนที่ 345ตอนที่ 346ตอนที่ 347ตอนที่ 348ตอนที่ 349ตอนที่ 350ตอนที่ 351ตอนที่ 352ตอนที่ 353ตอนที่ 354ตอนที่ 355ตอนที่ 356ตอนที่ 357ตอนที่ 358

AD


error: Content is protected !!