pgslot

21st Century Retrogression การถดถอยของศตวรรษที่ 21

อ่านมังงะ เรื่อง 21st Century Retrogression

 • ชื่ออื่น : การถดถอยของศตวรรษที่ 21 | 21st Century Retrogression | 21세기 반로환동전

  เรื่องย่อ 21st Century Retrogression การถดถอยของศตวรรษที่ 21


  “ฮาพุงเก” เต๋าผู้เฒ่าที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปลายสมัยโชซอน
  ประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันในการฟื้นคืน อย่างไรก็ตาม
  แม้ว่าจะประสบความสำเร็จ แต่เขาก็เหลืออายุขัยเพียงประมาณสิบปีเท่านั้น
  เพื่อหลีกเลี่ยงความตาย เขาต้องกลายเป็นอมตะ!

อ่านมังงะออนไลน์